Reglement

Reglement Diepe Hel Holterbergloop 

 1. De Diepe Hel Holterbergloop wordt georganiseerd door de Stichting Diepe Hel Holterbergloop, voortgekomen uit de atletiekverenigingen ASV Atletics Nijverdal en AV Holten.
 2. De deelnemer (man/vrouw) aan de looponderdelen van de Diepe Hel Holterbergloop verklaart zich bekend met en onderwerpt zich aan het reglement.
 3. Het reglement is eveneens van toepassing op de door het bestuur van de Diepe Hel Holterbergloop ingeschakelde medewerkers cq vrijwilligers.
 4. De wedstrijdleiding en jury wordt aangewezen door het bestuur van de Diepe Hel Holterbergloop.
 5. De deelnemer neemt deel voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel. De deelnemer wordt erop gewezen dat persoonlijke bezittingen niet worden bewaakt.
 6. Minimumleeftijd voor deelname aan de kidsrun: 4 jaar Minimumleeftijd voor deelname aan de 5 km: 12 jaar Minimumleeftijd voor deelname aan de 10 km: 14 jaar Minimumleeftijd voor deelname aan de ½ marathon: 18 jaar.
 7. De organisatie/wedstrijdleiding heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen, op het moment dat deze zich niet houdt aan het wedstrijdreglement of zich onbehoorlijk of onsportief gedraagt. Of indien het om medische overwegingen noodzakelijk wordt geacht.
 8. Instructies van politie, wedstrijdleiding en medewerkers moeten direct en stipt opgevolgd worden. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
 9. De Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in situaties waarin aan de organisatie ontheffing verleend is.
 10. Inschrijving voor het evenement is alleen mogelijk door voorinschrijving via de website (diepehelholterbergloop.nl) van het evenement of via www.inschrijven.nl. Inschrijven is mogelijk tot en met 4 dagen voor het evenement, of tot het moment dat de deelnemerslimiet bereikt is. Betaling van de inschrijving verloopt via Ideal. De inschrijving is definitief, bij afmelding vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats
  Alleen voor de kidsrun is inschrijving op de wedstrijddag zelf nog mogelijk op het inschrijfbureau.
 11. Het tussentijds wijzigen van afstand is uitsluitend mogelijk tot 5 weken voor de wedstrijddag. Wijzigen van de afstand is slechts mogelijk wanneer de limiet van het aantal deelnemers op de betreffende afstand nog niet is bereikt. Er vindt geen restitutie plaats indien het inschrijfgeld voor de nieuwe afstand lager is. Indien het inschrijfgeld voor de nieuwe afstand hoger is, dan moeten de meerkosten handmatig worden overgemaakt op het bankrekeningnummer van de organisatie.
 12. Inschrijving is strikt persoonlijk. Het startnummer is niet overdraagbaar, bij overtreding zal diskwalificatie volgen.
 13. De organisatie behoudt zich het recht voor de Diepe Hel Holterbergloop af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgelden.
  13a. Indien de Diepe Hel Holterbergloop in 2020 niet kan door gaan vanwege de 'Coronacrisis' krijgen deelnemers hun inschrijfgeld terug, minus €5,- ter dekking van de kosten die de organisatie dan al heeft moeten maken voor het evenement.
 14. Bij de Diepe Hel Holterbergloop is o.a. een masterklassement. Deelnemers die de masterleeftijd hebben, kunnen bij de inschrijving uitsluitend vóór de wedstrijd kenbaar maken, dat zij in een lagere leeftijdscategorie ingedeeld willen worden. Men maakt slechts aanspraak op de eventuele prijs in de categorie die men gekozen heeft. Op de website van de Diepe Hel Holterbergloop zijn de diverse categorieën weergegeven.
 15. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
 16. De uitslagen van de wedstrijden voor de verschillende categorieën tijdens de Diepe Hel Holterbergloop en daaraan verbonden prijzen worden bepaald door de volgorde van binnenkomst op basis van de bruto tijd. Als service bieden wij de deelnemers ook de netto tijden aan in onze uitslagenlijsten. De uitslagen worden geregistreerd d.m.v. een tag/chip die is bevestigd op het startnummer. De eindverantwoordelijkheid over de uitslagen is in handen van de wedstrijdleiding.
 17. De deelnemer dient het startnummer op de borst te dragen. Over het startnummer mag niets heen gedragen worden. Het startnummer moet in zijn geheel gedragen worden en mag niet worden gevouwen. De kunststof afstandshouder mag niet worden verwijderd. De tag mag niet worden doorboord.
 18. Deelname staat, uit veiligheidsoverwegingen, alleen open voor hardlopers. Het is niet toegestaan met een buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel de wedstrijd te lopen. Het is niet toegestaan met honden (al dan niet aangelijnd) deel te nemen. Het is niet toegestaan per rolstoel deel te nemen. Het is niet toegestaan dat uw begeleider/trainer/teamgenoot etc. meefietst / meerijdt.
 19. Achter de laatste loper (die binnen de tijdslimiet loopt), rijdt een bezemwagen van de organisatie.
 20. Tijdslimiet Halve Marathon. In verband met vrijgave van het parcours voor het verkeer, moet de deelnemer binnen een bepaald tijdslimiet na de start het 19 km punt hebben bereikt.
  Als een deelnemers het 19 km punt na 2 uur en 40 minuten passeert en als een loper door de bezemwagen wordt gepasseerd, kan de loper plaatsnemen in de bezemwagen of het parcours over het trottoir of het fietspad vervolgen. Het vervolgen van het parcours geschiedt op eigen risico. Lopers die zich achter de bezemwagen bevinden, komen niet in aanmerking voor een medaille en worden niet in de uitslag opgenomen.
 21. De deelnemersgegevens worden opgenomen in een adressenbestand, welke gebruikt zal worden voor het informeren van deelnemers aan de Diepe Hel Holterbergloop. Indien u hiertegen bezwaar heeft, dan dient u dat schriftelijk kenbaar te maken bij de organisatie.
 22. Deelnemers gaan er mee akkoord dat ze worden opgenomen in een uitslagenlijst.
 23. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie van de Diepe hel Holterbergloop zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
 24. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het organisatie of de wedstrijdleiding.
 25. Overal waar in dit reglement sprake is van deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld.
 26. Voor de indeling in de diverse klassen bij de Diepe Hel Holterbergloop is de leeftijd op de wedstrijddag bepalend.

 

Ocon Salland Zorgverzekeringen
Rabobank Sans online VolkerWessels Hemink Groep De Jonge & Laan SignDirect Coop Konijnenbelt Sportvoeding webshop Gemeente Hellendoorn Gemeente Rijssen-Holten